• Totes les arrítmies són iguals?

  Hi ha molts tipus d’arrítmies. Arrítmia només vol dir alteració del ritme. Pot ser que el cor vagi més ràpid (taquicàrdia) o bé que vagi més lent (bradicàrdia). També hi ha molts tipus d'arrítmia depenent de si afecten el ventricle o l'aurícula i si són permanents o ocasionals. Algunes poden ser greus i d’altres totalment benignes.

   

  El tipus més freqüent d'arrítmia és la fibril·lació auricular. Quan la fibril·lació auricular apareix només ocasionalment es diu paroxística. Quan es manté de forma constant sense que hi hagi ritme normal es diu persistent. Aquestes no són excloents, la primera podria derivar en la segona.

 • Tinc més risc de patir un infart?

  El fet de tenir fibril·lació auricular no es és un factor de risc per tenir un infart. Tot i això, les causes de l’infart i de la fibril·lació auricular poden ser comunes (pressió alta, diabetis, obesitat, etc.). Tots aquests elements incrementen el risc de tenir un infart i de tenir una arrítmia. 

 • Tinc més risc de patir una embòlia?

  Sí, que un pacient tinguin fibril·lació auricular li fa incrementar 5 vegades el risc de patir una embòlia. S’ha d’estar atent i si es detecten símptomes d'ictus (pèrdua de força a les extremitats, trastorns de la parla o desorientació) cal trucar al 112.

 • Tinc més risc de patir una aturada cardíaca?

  La fibril·lació auricular és una arrítmia relativament benigna que no comporta risc d’aturada cardíaca en si mateixa, només en situacions excepcionals.

 • Quines complicacions a llarg termini em pot provocar la malaltia?

  Es poden manifestar símptomes com palpitacions, malestar general, estómac remogut, cansament, entre d’altres. També es té més risc de patir un ictus i cal estar atent. Per últim, una arrítmia que provoqui un ritme cardíac molt ràpid durant un període llarg de temps (uns mesos) pot provocar un debilitament del cor. Clica aquí per a més informació. 

 • És genètic?

  La fibril·lació auricular no és genètica però, en general, si que pel fet que en tingui el pare o al mare, el fill té més risc de tenir-ne. No és una associació directa.

 • L’operació (ablació) em curarà?

  L’ablació no assegura la curació al 100%. Després d’una operació pot ser que un pacient es curi per sempre, o bé que tingui símptomes ocasionals. Dependrà de cada cas. Tot i això, al cap d’un any al voltant del 70% de les persones intervingudes ja no té l’arrítmia.

 • Quin percentatge d’èxit tenen les operacions (ablació)?

  L’èxit de les operacions depèn de diverses variables com per exemple com d’afectat està ja el cor per l’arrítmia, quant temps ha durat, quant temps s’ha estat sense tractament o com d’agressiva és, entre d’altres.

   

  Les xifres d’èxit, és a dir, de desaparició de l’arítmia, se situen al voltant del 70% al cap d’un any.

  Quan es tracta d’una arrítmia més agressiva la desaparició d’aquesta està al voltant del 40-50%.

  A vegades l’arrítmia torna a aparèixer però els símptomes i les molèsties disminueixen molt.

 • Quines complicacions pot tenir l’operació (ablació)?

  Com qualsevol procediment té els seus riscos i el més freqüent està relacionat amb la punció a la cama: per fer l’operació es fan pujar un o dos catèters des de la cama fins al nivell del cor. Aquesta punció pot provocar un hematoma local. Molt rarament hi poden haver altres complicacions específiques (menys del 1%), com embòlia o perforació. La mortalitat relacionada amb les complicacions està per sota d'un 1 per 1000.

 • On puc trobar més informació?

  Si es busca informació és important anar a fonts recomanades per organitzacions i metges de confiança. En aquest cas, per obtenir més informació sobre la fibril·lació auricular podeu visitar: