Prevenció i tractament

Com es tracta?

El tractament de la fibril·lació auricular consisteix en controlar el ritme cardíac i prevenir embòlies. 

 

1. El Control del ritme cardíac, que es du a terme per tal de reduir el nombre de crisis de fibril·lació auricular i disminuir la freqüència cardíaca durant aquestes, es fa mitjançant:

  • Fàrmacs antiarrítmics
  • Ablació de fibril·lació auricular
  • Control dels factors de risc (hipertensió arterial, obesitat, apnea de la son, exercici de resistència, funció de tiroides, diabetis, entre d’altres).
  • Limitació de substàncies estimulants com l’alcohol, el cafè o el té.

2. La prevenció de les embòlies consisteix en evitar la formació de coàguls a l’interior de les aurícules d’aquells pacients amb risc elevat a través de fàrmacs anticoagulants.